Nonnen

1937

Encyclopedic entry

 

Nonnen

[1]

Nonnen, naam voor kloosterzusters, vaak in het algemeen gebruikt, maar kerkrechtelijk eigenlijk alleen toepasselijk op zusters eener pauselijk goedgekeurde kloosterorde met plechtige eeuwige geloften en pauselijk slot, de ‘moniales’ in den zin van den Codex Iuris Canonici, zooals Carmelitessen, Clarissen.

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XVIII., c. 616. The NCI preserves the typescript.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022