Nonnen

1937 Encyclopedic entry   Nonnen [1] Nonnen, naam voor kloosterzusters, vaak in het algemeen gebruikt, maar kerkrechtelijk eigenlijk alleen toepasselijk op zusters eener pauselijk goedgekeurdeRead More