Veertien noodhelpers

1937

Encyclopedic entry

Veertien noodhelpers

[1]

Noodhelpers, Veertien, Lat.: Quatuordecim Auxiliatores, veertien heiligen, afzonderlijk vereerd als patroon tegen bijzondere kwalen, vereenigd aangeroepen in algemeenen nood. Hun vereering, reeds in een aflaatbrief van 1284 voor de Kerk van Krems in Neder-Oostenrijk vermeld, is sterk verbreid ten tijde van de pest-epidemieën der 14e en 15e eeuw, het beroemdste heiligdom hunner vereering is het naar hen genoemde Vierzehnheiligen in Beiersch Franken, waar jaarlijks ca. 150 000 pelgrims samenkomen (zie afb. 3 op de pl. t/o kol 544 in dl. IX)[2]. Bij Jena ligt verder nog een dorpje van dien naam. Hun voorstelling in de kunst is zeer verspreid, vooral in Tirol, Zwitserland, Oostenrijk en Midden-Duitschland, Dikwijls (zooals in Vierzehnheiligen) wordt de H. Maagd in hun midden geplaatst. Het zijn de H.H. Acacius (Achatius), Aegidius, Barbara, Blasius, Catharina, Christoffel, Cyriacus, Dionysius, Erasmus, Eustachius, Georgius, Margaretha, Pantaleon en Vitus. Paus Leo XIII heeft een eigen mis en getijden ter eere dezer 14 N. goedgekeurd voor enkele kerken op 4 April of den 4en Zondag na Paschen. Op oudere voorstellingen ziet men voor sommige heiligen anderen gesteld, vooral de H.H. Rochus, de H. Leonard, soms ook Nicolaas, Magnus. Soms wordt hun getal uitgebreid of worden slechts enkelen genomen. Ook in Ned. bestaat in enkele kerken een broederschap ter eere der 14 Noodhelpers.

Lit.: Weber, Die Verehrung d. hl. 14 Nothelfer, ihre Entstehung u. Verbreitung (1886).

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XVIII., c. 618. The NCI preserves the typescript.
  2. This reference is not read in the typescript.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022