Macrina

1937

Encyclopedic entry

 

Macrina

[1]

Macrina, Heilige. † ca. 380. Zuster van den H. Basilius den Grooten en den H. Gregorius van Nyssa, welke laatste in twee zijner geschriften: Leven van Macrina en Over de ziel en haar verrijzenis (Migne, Patrol. Graec. XLVI), een levensbeeld van haar geeft. In tegenstelling met haar grootmoeder, eveneens M. genoemd, en als heilige vereerd, wordt zij ook M. de Jongere genoemd. Haar feest wordt gevierd op 19 Juli. Zusters, die naar haar den naam van Zusters van den H. Macrina dragen, werden in 1921 in Zuid-Italië gesticht en verzorgen er meisjes en weezen der Grieksche bewoners. Zij vormen een zijtak van de Basilianerinnen. M. leefde met haar moeder en dienstboden een stil aan de beschouwing gewijd leven op het familiegoed, aan de Iris gelegen. Een klooster in den strengen zin schijnt het niet geweest te zijn. Hier stierf zij ook.

Lit.: Acta Sanct. 19 Juli.

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XVII., c. 25. The NCI preserves the typescript.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022