Petronilla

1937

Encyclopedic entry

 

Petronilla

[1]

Petronilla, Heilige, maagd. † Ca. 60 te Rome. Volgens een oude legende, o.a. opgenomen in de Legenda aurea, dochter van den H. Petrus. Om haar te behoeden voor gevaren, welke haar om haar schoonheid bedreigden, zou de H. Petrus afgebeden hebben dat zij door de koorts werd aangetast. Nadat zij zich in de voorbeeldig gedragen ziekte had geheiligd, verkreeg de H. Petrus haar genezing. Daarop ten huwelijk gevraagd door den heiden Flaccus, gaf zij een ontwijkend antwoord, sloot zich op, vastte en bad en stierf na drie dagen. Haar graf werd in hooge eere gehouden. Feestdag 30 Mei.

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XIX., c. 672. The NCI preserves the typescript.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022