Malo

1937

Encyclopedic entry

 

Malo

[1]

Malo, Heilige, ook Maclovius, Maclou en Machutus genoemd. † Ca. 640. Hij schijnt in Wales te zijn geboren en in het klooster Llancarvan te zijn opgevoed. Overeenkomstig de godsvrucht van dien tijd verliet hij zijn vaderland en trok naar Bretagne, waar hij vele kloosters stichtte en in het bijzonder te Saint-Malo als stichter van het klooster ter plaatse, toen nog Aleth genoemd, vereerd wordt. Hij werd → koorbisschop[2], maar stierf als kluizenaar. Zijn relieken werden in de 9e eeuw van Saintes naar Bretagne teruggebracht. De Iersche legende door van Maerlant in zijn Spieghel Historiael, hfst. 56-57, vermeld, maakt St. Maclou den gezel van Sinte Brandaen op zijn legendarische reizen. De Ned. Sinte-Brandaen-tekst verwijst naar den Spieghel (vgl. vers 2275), maar deze verwijzing schijnt een latere toevoeging. Het leven van St. Malo is beschreven door den diaken Bili van Aleth, en door een anonymus, beiden in de 9e eeuw, later nog door Sigebert van Gembloux[3] († 1112).[4] Zijn feest wordt gevierd op 15 November.

Lit.: F. Plaine en A. de la Borderie, Deux vies inédites de S. Malo (Rennes 1884); Vincentius v. Beauvais, Speculum hist. (XXII, 94-100); Migne, Patrol lat. (CXL, 729-746); Pertz, Mon. Germ. Script. (VIII, 505-506)[5].

Brandsma[6]

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XVII., c. 111. The NCI preserves the printer’s proof.
  2. On the printer’s proof the original word ‘land’(?) is crossed out, and corrected to ‘koor-’.
  3. The printer’s proof is corrected by the editor. The original text was: ‘diaken Bili van Aleth, later nog door Sigebert van Gembloufs, beiden in de 9e eeuw’.
  4. The printer’s proof does not have this date.
  5. On the printer’s proof an unreadable note is added here, this added text has not become part of the publication.
  6. In the publication a paragraph is added on mysticism in iconography, by Heijer (M. Heijer, O.F.M.).

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022