Marcellinus

1937

Encyclopedic entry

 

Marcellinus

[1]

Marcellinus, (ook Marchelm genoemd) Heilige. * In Engeland, † ca. 775, waarsch. te Oldenzaal. Als knaap naar Rome gekomen, vandaar door den H. Gregorius van Utrecht naar Ned. meegenomen, leerling, later leeraar aan de school te Utrecht. Na korten tijd in Friesland gewerkt te hebben, werd hij door Gregorius met den H. Lebuinus naar Overijsel gezonden. Hij is de apostel van Twente (Oldenzaal) en Drente (Koevorden) met [174] Deventer als uitgangspunt. Wij zien hem tevens verbonden aan de St. Salvatorkerk te Utrecht. Zijn feest wordt gevierd op 16 Juli. Zijn relieken worden in een kostbaar schrijn te zamen met die van de H.H. Lebuinus en Radboud in de nieuwe Lebuinuskerk te Deventer bewaard. In Boekelo werd ter herinnering aan zijn apostolische werkzaamheid nog weder in deze eeuw een kerk gebouwd. Zijn feest wordt daar op Zondag na 14 Juli met bijzonderen luister gevierd als van Twente’s grootsten Apostel en een zijner relieken vereerd. Ten onrechte wordt aan M. een leven van den H. Suitbertus toegeschreven.

Lit.: Acta Sanct. (14 Juli); J. Kronenburg, Neerl. Heil. in vroegere eeuwen (III 1903).

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XVII., c. 173-174. The NCI preserves the typescript.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022