Van der Herten Bereidinghe

1940 An article in five parts   Van der Herten Bereidinghe [1] Onder de geestelijke geschriften onzer middelnederlandsche letterkunde neemt een werk Van der HertenRead More

Het kind dichter bij God

1920 Article Het kind dichter bij God [1] Een tijd geleden is er door de Regeering een Staatscommissie ingesteld “tot onderzoek naar de ontwikkeling derRead More

Van Nering en Tering

1920 Article Van Nering en Tering [1] ’t Is tegenwoordig loonsverhooging hier en loonsverhooging daar. En altijd weer opnieuw hoort men in één adem erbij:Read More

Teresia v. h. Kindje Jezus

undated notes   MR. Teresia v. h. Kindje Jezus [1] Voorwerp van liefde gaarne samen besproken. Godsvrucht tot Teresia algemeen. Opgesloten in klooster: wereldvereering. InRead More

Dominus prope est

undated sermon   Dominus prope est [1] Kerstmis nadert. Over heel de Christelijke wereld gaat de gedachte reeds uit naar het naderende Kerstfeest. Feest vanRead More

De Zonnezucht der Ziel

1924 Article De Zonnezucht der Ziel [1] Het plantje op een schaduwplekje opgegroeid buigt en wringt zich naar het licht. In onze kamers moeten wijRead More

Het H. Hart-Beeld

1924 Article Het H. Hart-Beeld [1] Naar aanleiding van de twee berichten of mededeelingen over het H. Hartmonument te Oss in de nummers van 1Read More

Drie Groote Mystieken

1919 Article Drie Groote Mystieken [1] Ontkennen, dat er in onze dagen een strooming naar mystiek bestaat, zou in strijd zijn met duidelijk waarneembare feiten,Read More

Katholieke Politiek

1924 Article   Katholieke Politiek [1]   Morgen wordt te Utrecht een zeer belangrijke vergadering gehouden[2], zoo belangrijk, dat naar sommiger niet onbevoegd te noemenRead More

A Estrela da Manhã

Portuguese translation of the poem ‘De Morgenster’ by Bruno Castro Schröder / Ludovicus Barbara Mooren     A Estrela da Manhã [1]   Eis queRead More

Oração à Maria

Portuguese translation of the poem ‘Bede tot Maria’ by Bruno Castro Schröder / Ludovicus Barbara Mooren     Oração à Maria Na qual São SimãoRead More

A Flor de Maio

Portuguese translation of the poem ‘Het Bloempje van den Mei’ by Bruno Castro Schröder / Ludovicus Barbara Mooren     A Flor de Maio [1]Read More

Paz e amor à paz

Portuguese translation of ‘Vrede en vredelievendheid [1932]’ by Bruno Castro Schröder / Ludovicus Barbara Mooren   Paz e amor à paz [1]   Amor àRead More

Um sofrimento

Portuguese translation of the poem ‘Een leed’ by Bruno Castro Schröder / Ludovicus Barbara Mooren     Um sofrimento [1]   Outra vez um sofrimento[2]Read More

Telegram to Aalberse II

1927 Telegram   [1] Aan: Prof. Aalberse Gebouw Tweede Kamer Den haag. Binnenhof.   Paters Carmelieten vereenigd plechtige inwijding lyceum Oldenzaal danken nogmaals Uwe ExcellentieRead More

Telegram to Aalberse I

1924 Telegram [1] Aan: RP 10 Minister Aalberse[2] ’sGravenhage   Nymegen 0137 13 5/2 5/55N   = Kan Uwe Excellentie morgen kort onderhoud toestaan =Read More

Letter to Aalberse VI

1916 Letter   MR. Oss, 11 Mei 1916[1]   Hoogedelgestrenge Heer, Ik ben zoo vry, een beroep te doen op uwe welwillendheid voor iemand, dieRead More

Letter to Aalberse V

1907 Letter   MR Oss, 20 October[1]   Hooggeachte Heer, Na lezing der artikelen, door de Maasbode deze week aan U en uw streven gewijd,Read More

Letter to Aalberse IV

Undated Letter   MR Osch. Dinsdagmorgen[1]   Hoogedelgestrenge Heer. Dankbaar voor uw aanbod. Ik ken wel den schrijver, overigens genoeg bekend, doch niet het doorRead More

Herinneringen

1938 Article   Herinneringen [1] Nog een kind was ik, toen de Paters Franciscanen te Bolsward het waagden, een weekblaadje voor Friesland uit te geven.Read More

Pater W. Derks O.F.M. †

1919 Article Pater W. Derks O.F.M. † [1] Toen ik hedenmiddag toevalligerwijze in het klooster der Eerw. Paters Minderbroeders te Megen kwam, vroeg ik denRead More

De Bonifaciusdag

1926 Article   De Bonifaciusdag [1] De geestdrift stijgt. Het is wel verblijdend, dit te kunnen vaststellen. Van zeer vele zijden, van meer, dan hetRead More

Na 100 jaar

1940 Article   Na 100 jaar [1] Gisteren 28 November was het 100 jaar geleden, dat Koning Willem II aan de kloosterorden in Nederland, dieRead More

‘Praten als Brugman’

1939 Information   ‘Praten als Brugman’ [1] “Heel gaarne voldoe ik aan uw verzoek om een nadere inlichting over de uitdrukking ‘praten als Brugman’. DezeRead More

Als Geestelijk Adviseur

1941 Letter   Nijmegen, 31 December 1941   Zeer Geachte Heer, [1] Als Geestelijk Adviseur van de R.K. Journalisten-vereeniging, aangesteld door Zijne Hoogw. Exc. denRead More

Friezen, omhoog

Dutch translation of Friezen, omheech by Jan K.H. van der Meer   Friezen, omhoog [1] In ons lage Friese land, op het weiland vooral, kennen wijRead More

Friezen, omheech

1936 Speech (Frisian) Friezen, omheech [1] Yn ús lege Fryske lân, oppe greide foaral kinne wy as in ding fen stille bekoorlikens it sjongend omheechRead More

Over de Beersche Maas

1920 Article   Over de Beersche Maas [1] Het zou werkelijk interessant zijn, de verschillende persstemmen weer te geven, welke over de Beersche Maas denRead More

Naar Cuyk

1920 An article in two parts Naar Cuyk [1] Om een uur Donderdagmiddag togen we op weg. De heer Leon van Maasakker had zijn autoRead More

De les der Rampen

1920 Article   De les der Rampen [1] Onder vele opzichten, wel niemand zal het ontkennen, is een zee van ellende over de wereld gekomen.Read More

Henricus van Nijmegen

1911 Encyclopedic entry   Henricus van Nijmegen [1] Nijmegen (Henricus van), ord. S. Crucis, waarschijnlijk geb. te Nijmegen of omstreken, overl. 3 Dec. (of 3Read More

Joannes Reinders

1911 Encyclopedic entry   Joannes Reinders [1] Reinders (Joannes) alias Reiners, ord. S. Crucis, geb. te Maaseyck (België), overl. 1 Nov. 1741 te Maastricht, begravenRead More

Paulus Reinders

1911 Encyclopedic entry   Paulus Reinders [1] Reinders (Paulus), alias Reineri, ord. S. Crucis, overl. 1648 te Venraai, aldaar in het koor der parochiekerk begraven,Read More

Martinus d’Auvans

1912 Encyclopedic entry   Martinus d’Auvans [1] Auvans (Martinus d’), Ord. S. Crucis, geb. omstreeks 1272, overl. 17 Juli 1344 op reis ter visitatie vanRead More