Teresia v. h. Kindje Jezus

undated

notes

 

MR.

Teresia v. h. Kindje Jezus

[1]

Voorwerp van liefde gaarne samen besproken. Godsvrucht tot Teresia algemeen.

Opgesloten in klooster: wereldvereering.

In den Hemel nog met ons. Hemel doorbrengen goed te doen op aarde. Heerlijkste van deze godsvrucht besef van de gemeenschap der Heiligen. Liefde kenmerk der kinderen Gods, van God.

Liefde sterft niet. Door God verkoren om ons dit weder duidelijk te maken. Rozen overal. Beeltenis overal, vooral in de kerk. God nabij. Bemiddelaarster. Vreugde in vreugde en leed iemand bij zich te hebben van liefde en macht. Naar wie opzien verbetering beduidt. In een andere sfeer. Sursum corda.[2]

Dankbaar. Wij weten ons uitverkorenen Gods. Hij heeft haar nu weer gekozen om ons goed te doen.

Loon van hare naastenliefde reeds hier. Steeds er op uit, voor een ander te leven. Leven in opoffering voor een ander. Sociaal ingesteld. Zelfs in haar vlucht van de wereld. Ware mystica. Allen een in Jezus’ H. Lichaam.

Weldoenster der menschheid, haar droom. Thans verwezenlijkt. Niet elk op zich. Gemeenschap der Heiligen.

Berusting[3]

 


  1. Typescript (NCI OP 89.26), undated.
  2. See: Lam 3:41 which is also a liturgical text (of the opening dialogue to the Preface of the Eucharistic Prayer).
  3. The word ‘Berusting’ is added with a pencil.

 

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2023