H. Teresia van het Kindje Jezus

undated

notes

 

MR.

H. Teresia van het Kindje Jezus

[1]

Quaerite primum regnum Dei.[2]

Vreugde over haar gunsten. Diepe beteekenis hiervan menschen te brengen tot God. Liefde vraagt wederliefde.

Stoffelijke gaven ter inleiding. Als in de Missie. Maar hij zoekt het hart. Wat zullen wij eten, wat zullen wij drinken, waarmee zullen we ons kleeden.

Uw hemelsche Vader weet dit.

Tijdelijke gunsten vragen goed: Geef ons heden ons dagelijksch brood.

Bekeering van een zondaar, een ziel terugbrengen tot God, dat was haar ideaal op aarde. Het blijkt het nog te zijn in den Hemel. Uitbreiding van het rijk van God. Ware vreugde over de tijdelijke gunsten, als middel om meer geschikt te zijn voor den dienst van God en dichter bij Onzen Lieven Heer mee te komen. Met die bedoeling haar aanroepen. Van haar leeren onthechting van het aardsche, vlucht van de wereld, afzien van bevrediging harer eigen verlangens. Doen wat God aangenaam was.

Bekoorlijk meisje niet onvermogend, mooie toekomst in de wereld. Weg.

Moeder gestorven toevlucht tot Maria.

In het klooster nog het nietigste.

Novicenmeesteres zonder titel.

Waardeering van het stoffelijke. Natuur. Sterren, sneeuw, bloemen. Maar het voerde haar op tot God. Sursum corda.[3]

Gods uitverkorenen, maar dan ook waardeeren, liefhebben. Ignem veni mittere.[4] Warmte. Liefde tot God. Verheugen in den bloei der Kerk.

 


  1. Typescript (NCI OP91.27), undated.
  2. See: Mt 6:33.
  3. See: Lam 3:41 which is also a liturgical text (of the opening dialogue to the Preface of the Eucharistic Prayer).
  4. See: Luke 12:49.

 

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2023