Letter to Aalberse IV

Undated

Letter

 

MR

Osch. Dinsdagmorgen[1]

 

Hoogedelgestrenge Heer.

Dankbaar voor uw aanbod. Ik ken wel den schrijver, overigens genoeg bekend, doch niet het door U bedoelde boek. Mij dunkt echter, dat ik het wel zal kunnen aannemen. Als het niet al te groot is, kunt UHEG er wel op rekenen. Daar mij noch titel noch uitgever juist bekend zijn, zou UHEG deze Zaterdag wellicht in het K.S.W. willen vermelden of eenvoudiger misschien aan Futura voor mij een exemplaar willen bestellen. Zoodra ik het boek heb, zal ik zoo spoedig mogelijk besluiten. Binnen hoeveel tijd zou U het gaarne hebben uitgegeven? Noch dit jaar? U kunt mij antwoorden in ’t K.S.W.

Met de meeste hoogachting

van UHoogedelgestrenge

de dw dr in Xto

Pater Titus Brandsma.

 


  1. Handwritten letter, 1 page [Katholiek Documentatie Centrum Nijmegen, Aalberse Archives no. 302, p. 8].

 

@ Katholiek Documentatie Centrum Nijmegen

Published: Titus Brandsma Instituut 2023