Letter to Aalberse V

1907

Letter

 

MR

Oss, 20 October[1]

 

Hooggeachte Heer,

Na lezing der artikelen, door de Maasbode deze week aan U en uw streven gewijd, vooral na lezing van het antwoord op uw verweer voel ik mij gedrongen, U mijn oprecht leedwezen over de plaatsing dier artikelen uit te drukken, U de verzekering te geven van mijn hoogachting en vereering en den wensch uit te spreken, dat het U nog lang gegeven zij de K.S.A. in Nederland te leiden.

God zegene uw arbeid.

in Xto tt

Dr. Titus Brandsma, O.Carm.

 

 


  1. Handwritten letter, 1 page [Katholiek Documentatie Centrum Nijmegen, Aalberse Archives, no. 302, p. 2].

 

@ Katholiek Documentatie Centrum Nijmegen

Published: Titus Brandsma Instituut 2023