Letter to Aalberse V

1907 Letter   MR Oss, 20 October[1]   Hooggeachte Heer, Na lezing der artikelen, door de Maasbode deze week aan U en uw streven gewijd,Read More

Zondagsrust

1907 Article Zondagsrust [1] “Het vraagstuk van den Zondag is voor het volk het voornaamste vraagstuk”, zeide Gladstone; “de wet op de Zondagsrust is deRead More

Sociale Wetenschap

1907 Article   Sociale wetenschap [1] De moderne maatschappij ontwikkelt zich met stijgende snelheid in democratische richting; telkens sterker dringen de lagere standen erop aan,Read More