Vincentius a Paulo

1938

Encyclopedic entry

 

Vincentius a Paulo

[1]

Vincentius a Paulo, Heilige, ordestichter (zie plaat; vergelijk den index in kolom 831/832).[2]. * 24 April 1581 te Pouy ( in 1828 omgedoopt in Berceau de St. Vincent-de-Paul), † 27 Sept. 1660 te Parijs. Als jong priester door zeeroovers ontvoerd, was hij twee jaar slaaf in Tunis. Door den lateren kardinaal de Bérulle werd hij tot een hooger geestelijk leven gebracht. In 1612 pastoor in Clicy bij Parijs, later in 1619 pastoor der galeislaven, na 1625 meestal in Parijs, waar hij allerlei liefdewerken organiseerde, in 1624 de Congregatie der Missiën, later → Lazaristen genoemd, stichtte in 1633 gevolgd door de stichting, in de vereeniging met de H. Louise de Marillac, van de Liefdezusters van Vincentius a Paulo. Sterk ijverde hij ook voor het werk der retraiten, voor zielzorg onder gevangenen en gedeporteerden, volksmissies, de oprichting van weeshuizen en rustoorden voor ouden van dagen en invalide soldaten. Zijn preeken zijn een voorbeeld van Fransche kansel-welsprekendheid. Hij werd in 1729 zalig, in 1737 heilig verklaard, in 1885 verheven tot Patroon van alle liefdewerken. Zijn gebeente wordt vereerd in de hoofdkerk der Lazaristen te Parijs. Feestdag 19 Juli.

In de iconographie wordt de H.V. a P. vaak voorgesteld met een kind op zijn arm of met een verlosten slaaf naast zich.[3]

Lit.: P. Coste, Monsieur Vincent ( 3 dln. 1932, standaardwerk met uitv. bibliographie); Künstle, Ikonogr. der Heiligen (1926).[4]

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XXIII., c. 471. The NCI preserves the printer’s proof.
  2. The printer’s proof has no reference to a picture.
  3. In the printer’s proof this sentence is added by an editor.
  4. In the printer’s proof this reference is added by an editor.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022