Alexander Sauli

1938

Encyclopedic entry

 

Alexander Sauli

[1]

Sauli, Alexander, Heilige, Barnabiet. * 15 Febr. 1534 te Milaan,† 11 Oct. 1592 te Pavia. Op 15 [Aug.] 1551 Barnabiet.[2] Voorbeeld van gehoorzaamheid en ingetogenheid; beroemd prediker; doctor in de theologie. Hij gaf korten tijd lessen in de wijsbegeerte aan de univ. van Pavia, werd 1566 deken van de theol. faculteit en was van 1567 tot 1570 generaal der Orde. Tegen zijn wil werd hij biss. van Aleria op Corsica (thans opgenomen in het bisd. Ajaccio) benoemd (1570-‘91[3]) en door den H. Carolus Borromaeus geconsacreerd. [234] S. verwierf zich den naam van Apostel en Beschermer van Corsica. In 1591 benoemd tot bisschop van Pavia, voorzeide hij reeds bij zijn intocht zijn spoedigen dood. Terstond na zijn dood in N. Italië en op Corsica algemeen vereerd; in 1741 zalig-, in 1904 heiligverklaard. Feestdag 11 October[4].

Lit. F.T. Moltedo, Vita di S. A. S. (1904).

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XXI., c. 233-234. The NCI preserves the typescript.
  2. Meant is the date of joining the Barnabites: 15 August 1551. Both typescript and publication mention only the day and year of entering the noviciate.
  3. The typescript reads: ‘1570-1571’.
  4. Brandsma erroneously gives the date of the beatification, 23 April.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022