Theodorus du Blanc

1912

Encyclopedic entry

 

Theodorus du Blanc

[1]

Blanc (Theodorus du), alias Candidus, Ord. S. Crucis, geb. 1613 of 1614 te Hoei (België), overl. 16 Apr. 1692 te St. Agatha bij Kuik. Hij was aldaar een tijdlang prefect der sinds 1630 door den prior H.W. Verheyen aan het klooster verbonden school voor humaniora en wijsbegeerte, later prior en prefect eener soortgelijke school in het klooster te Maaseyck (België), sinds 1671 prior van het Kruisheerenklooster te St. Agatha, welke waardigheid hij echter in 1677 nederlegde; zijn geschilderde beeltenis (1689, aet. 75) wordt aldaar bewaard. Zijn latijnsche verzen worden geroemd en werden in drie bundels uitgegeven: Symbola Trinitatis etc. (Roerm. 1663); Altera Clavis Coeli Misericordia etc. (Roerm. 1676); Clypeus metricus pro Immaculata Conceptione Deiparae Virginis (1684). Verder wordt van hem in hs. te St. Agatha bewaard: Corte Deductie van Ons Godshuys St. Agatha der Canonicke Ordens van het Helich Cruys, waarin hij in het bijzonder spreekt over de verhouding van het klooster tot de prinsen van Oranje en over de bescherming van dezen genoten.

Vgl. C.R. Hermans, Annales Ordinis S. Crucis (’s Hertogenb. 1858) I: 2, 64, 82vv. 93, 97–108, 202; II, 128.

Brandsma.

 


  1. Published in: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek II (1912), c. 172.

 

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2023