Henricus van den Bosch

1912

Encyclopedic entry

 

Henricus van den Bosch

[1]

Bosch (Henricus van den), Ord. S. Crucis, geb. te ’s Hertogenbosch, leefde in de 15de eeuw, was hoogleeraar in de godgeleerdheid in het Kruisheerenklooster te Keulen, waar hij ook als volksredenaar bekend was. Hij is schrijver van drie werken, welke ten tijde van Paquot nog bewaard werden in de bibliotheek van het klooster te Keulen: Postillatio super Psalterium (4 deelen, geschreven 1464); Index Theologicus en Index Concionatorius.

Vgl. C.R. Hermans, Annales Ordinis S. Crucis (’s Hertogenb. 1858) I: 1, 122; Paquot, Mémoires III, 309; Hartzheim, Biblioth. Coloniensis (Keulen 1747) 114.

Brandsma.

 


  1. Published in: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek II (1912), c. 220.

 

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2023