Rudolphus van den Broick

1912

Encyclopedic entry

 

Rudolphus van den Broick

[1]

Broick (Rudolphus van den), alias de Palude of Paludanus, Ord. S. Crucis, geb. te Grave, overl. 2 Dec. 1557 te St. Agatha bij Kuik, S. Theol. baccalaureus, sinds 27 Sept. 1540 prior van het Kruisheerenklooster te St. Agatha, schrijver van een Chronicon van het klooster van St. Agatha, verder van een korte verhandeling over de leenrechten, heffing en vrijstelling van belasting van de goederen van het klooster, beide waardevolle bijdragen niet slechts voor de geschiedenis van het huis, doch ook van de leenen en tienden in het land van Kuik; beide worden in hs. in het klooster bewaard. In het midden van de kloosterkerk bevindt zich nog het graf van v. d. Broick, gedekt door een grooten steen met inscriptie.

Vgl. C.R. Hermans, Annales Ordinis S. Crucis (’s Hertogenb. 1858) I: 2, 23; II, 127, 142; III, 46.

Brandsma.

 


  1. Published in: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek II (1912), c. 254.

 

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2023