Laurentius Biel

1912

Encyclopedic entry

 

Laurentius Biel

[1]

Biel (Laurentius), ord. S. Crucis, geb. 1602 te Nijmegen, overl. 1651 te Gennep en aldaar begraven. Hij legde de kloostergeloften af in 1623 te S. Agatha bij Kuik, was aldaar van 1630 tot 1635 leeraar der rhetorica aan de door den prior H.W. Verheijen in 1630 aan het klooster verbonden school voor humaniora en wijsbegeerte, vervolgens prefect, tevens leeraar aan een gelijke school der orde te Maaseyck (België). Hij schreef twee bundels niet onverdienstelijke latijnsche verzen, welke echter niet werden uitgegeven, [145] doch in hs. bewaard worden in het klooster te S. Agatha.

Vgl.: C.R. Hermans, Annales Ordinis S. Crucis (’s. Hertogenb. 1858) I: 2, 64vv.; II, 133; III, 720.

Brandsma.

 


  1. Published in: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek II (1912), c. 144-145.

 

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2023