Salvator van Horta

1939

Encyclopedic entry

 

Salvator van Horta

[1]

Salvator van Horta, Heilige, Franciscaan. * 1520 te San Colomba bij Barcelona, † 18 Maart 1567 te Cagliari op Sardinië. In 1540 ingetreden als leekebroeder bij de Observanten van Barcelona. Hij ontleent zijn naam aan het klooster Horta bij Tortosa, waar hij den meesten tijd van zijn leven doorbracht en vereerd werd om zijn streng en verstorven leven en zijn wonderbare begenadiging in extasen, voorspellingen en genezing van zieken. Van heinde en verre kwamen de zieken tot hem. Om hem te beproeven zond de provinciaal hem van Horta weg om onder den naam van broeder Alphonsus een verder onbekend leven te leiden. De wonderen vermenigvuldigden zich echter. De beide laatste jaren bracht hij door in het klooster te Cagliari, waar zijn lichaam ongeschonden wordt bewaard. Hij wordt afgebeeld met Maria en het Kindje Jesus in gebed voor de zieken. Zijn leven en wonderen beschreven door P. Dimas Serp, provinciaal van Sardinië, zijn door de Bollandisten opgenomen op [136] 18 Maart. Door paus Pius XI heiligverklaard. Feestdag 18 Maart.

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Supplementary volume (1939), c. 135-136. The NCI preserves the printer’s proof.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022