Prentjes van de Zalige Teresia van het Kindje Jezus, Carmelites

1923

Article

 

Prentjes van de Zalige Teresia van het Kindje Jezus, Carmelites

[1]

Op de Missie-tentoonstelling te Leiden in de groote Stadsgehoorzaal prijkte in het midden van het podium in den stand der Paters Carmelieten een nieuwe beeltenis der Zalige Teresia van het Kindje Jezus, gelijk die werd ontworpen door den kunstschilder G. van Geffen te Nijmegen. Reeds gaf het Maandschrift der Paters Carmelieten, het Maria-tijdschrift Carmelrozen er een reproductie van in kleuren als bijlage van een der afleveringen. De schildering stelt de Zalige voor[,] het kruis aan haar hart gedrukt[,] in stille contemplatie. De houding herinnert aan de Fransche schildering der Zalige als kosteres, zonder daarvan echter een copie te kunnen worden genoemd. Nadruk heeft de schilder willen leggen op de jeugd der Zalige, die met 16 jaar in het klooster getreden, reeds met 24 jaar rijp werd bevonden voor den Hemel. In beminnelijke jeugd staat de Zalige op deze nieuwe schildering voor ons, maar men herkent er het welbewuste meisje in, dat met onweerstaanbare liefde haar hart hechtte aan den gekruisten Bruidegom. Vooral deze beide uitdrukkingen maken het beeld tot een der schoonste, welke van deze reeds zoo algemeen vereerde Zalige, Patrones van het Missiewerk, den laatsten tijd in omloop zijn gebracht. Wij kunnen dan ook niets anders dan ze aanbevelen en prijzen. Door den heer N. van Woerkom, te Oss, zijn van deze beeltenis zoowel platen als prentjes in den handel gebracht, uitgevoerd in zeer goed uitgevoerden driekleurendruk van de firma Gebrs. Janssen, te Nijmegen.

T.B.

 


  1. Published in: De Gelderlander, 27 November 1923, page 5.

 

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2024