Een gebed om een regen van rozen

1923

Article

 

Een gebed om een regen van rozen

[1]

De kleine Zalige Teresia heeft bij haar leven gezegd, dat zij het na haar dood rozen zou doen regenen. Zij bedoelde, dat zij na haar dood, in den Hemel opgenomen, voor de menschen zou blijven bidden en door haar voorspraak gunsten zonder tal als een regen op de aarde zou doen neerdalen. Heiligen hebben vertrouwen.

De kleine Zalige wist, dat God zich in edelmoedigheid niet laat overtreffen en honderdvoudig zou teruggeven, wat zij in haar leven gaf. Zij nu beschouwde zichzelve als een bloem en haar leven als een ontbladeren van die bloem voor de voeten des Heeren. Zij meende dus honderden bloemen terug te mogen verwachten en die bloemen, gunsten van God, zou zij op de menschen, voor wie zij haar leven opofferde, doen neerregenen. Haar vertrouwen is niet beschaamd. Er gaat bijna geen dag voorbij, waarop men niet hoort van nieuwe gunsten, door de voorspraak der Zalige verkregen en dagelijks breidt zich haar vereering uit.

Wij weten nu eenmaal, dat in de orde der genade het gebed noodzakelijk is en daarom zien wij ook, hoe het getal der vereerders tot de kleine Teresia, dat steeds toeneemt, ook het getal der gebeden om haar te eeren en aan te roepen doet vermeerderen. Een bijzondere aanbeveling verdient hier wel de nieuwe Novene, zoo juist verschenen bij de firma van Eupen te Boxtel, samengesteld door Pater Angelinus Koenders, Ord. Carm. te Oss, dien we haast den heraut der Zalige zouden willen noemen om zijn verschillende artikelen over haar, maar vooral om zijn schitterden met prachtige lichtbeelden opgeluisterde lezingen over het Carmelitesje van Lisieux.

De gebeden dezer Novene zijn ontleend aan de Misgebeden, door de Kerk voor het feest der Zalige vastgesteld en sluiten met korte overwegingen over deze gebeden. Het uiterlijk van het boekje kon mooier zijn. Een verdienste is echter de handigheid van het formaat.

T.B.

 


  1. Published in: De Gelderlander, 28 November 1923, page 5.

 

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2024