O Jezus

1942

Poem

 

Voor het beeld

 

Voor het beeld van Jezus[1]

In de gevangenis

12/13 febr. 1942[2]

 

O Jezus, als ik U aanschouw,

Dan leeft weer, dat ik van U hou

En dat ook uw hart mij bemint

Nog wel als uw bijzondren vriend.

 

Al vraagt mij dat meer lijdensmoed

Och, alle lijden is mij goed,

Omdat ik daardoor U gelijk

En dit de weg is naar Uw Rijk

 

Ik ben gelukkig in mijn leed

Omdat ik het geen leed meer weet

Maar ‘t alleruitverkorenst lot,

Dat mij vereent met U, o God.

 

O,[3] laat mij hier maar stil alleen,

Het kil en koud zijn om mij heen

En laat geen menschen bij mij toe

‘t Alleen zijn word ik hier niet moe.

 

Want Gij, o Jezus, zijt bij mij

Ik was U nimmer zoo nabij.

Blijf bij mij, bij mij, Jezus zoet,

Uw bijzijn maakt mij alles goed.

 


  1. The NCI has two autographs of this poem: TBA 26-005 (with heading and date) and TBA 26-004 (without heading, signed with T.B.). We give the autograph with heading. The corrections Brandsma made in this manuscript suggest this is the first, eldest autograph. Differences with the second autograph (neglecting differences in punctuation) are presented in footnotes.
  2. The second autograph has no heading, but MR is written at the top of the page.
  3. Second autograph: ‘Och’.

 

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2018.