Het gaat goed met de stenen

1939

Article

Het gaat goed met de stenen

[1]

Veertien dagen geleden deelden we mede, dat er met betrekking tot de Kruisweg, dien men op het Sint Bonifatiuspark te Dokkum hoopt in te richten, een nieuw plan is gevormd n.l. om die 14 staties de ene na de andere op te bouwen uit stenen, afkomstig van oude Friese kloosters.[2]

Dat zou een prachtige herinnering zijn aan Frieslands katholieke verleden, een hele reeks gedenktekenen aan de centra van godsvrucht en cultuur, welke Friesland in die kloosters gedurende vele eeuwen heeft gehad.

We konden reeds beslag leggen op stenen van de abdij Klaarkamp van de Abdij Foswerd, van het klooster Sionsberg bij Dokkum. En wij deden een beroep op de lezers van Frisia Catholica om ons opmerkzaam te maken op stenen, die van andere kloosters of abdijen voor dit doel wellicht beschikbaar kunnen worden gesteld.

Onze oproep is niet onbeantwoord gebleven.

Van het klooster, in de wandeling gewoonlijk het Hasker-convent genoemd, van de Orde der Reguliere Kanunnikken, verder van het klooster of huis der Johannieter-ridders te Sneek werd materiaal aangewezen, dat voor dit doel van waarde is. Ook over de Ludinga-kerke ontvingen we hoopvolle mededelingen.

Het gaat snel in de goede richting.

Wie wijst ons nog materiaal van andere oude kloosters, dat voor dit doel beschikbaar zal kunnen worden gesteld?

Bij voorbaat dank voor inlichtingen en medewerking.

Titus Brandsma, O.Carm.

 


  1. Published in: Ons Noorden, 26 August 1939 [Frisia Catholica].
  2. See: Titus Brandsma, Mooie plannen.

 

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2024