De stenen gaan spreken

1939

Article

 

De stenen gaan spreken

[1]

Ter gelegenheid van de mooie excursie, die ‘Frisia Catholica’ verleden week maakte over Foswerd, Ferwerd, Janum, Veenklooster, Eestrum, Bergum en Oudega is tussen Janum en Veenklooster even stilgehouden bij de opgravingen en afgravingen van ‘Claercamp’.

Er waren drie grote steenblokken, zwerfstenen vrij gelegd, merkwaardige zware stukken natuursteen van oorden, dagen reizen van het oude klooster verwijderd. Zijn ze aangevoerd om te worden verwerkt door monniken van het klooster? Heeft de ijstijd ze misschien in gletschers naar hier gesleept en bij het smelten van het ijs op onze grond neergevleid? Wij weten het niet. Maar het zijn in elk geval merkwaardige resten van het oude klooster. Misschien dienden ze tot fundament en hoeksteen van kerk of kloostergebouw, zoals we even later zagen aan de kerk te Bergum. Ook daar is zo’n machtige zwerfsteen op de hoek van het priesterkoor als hoeksteen van de fundamenten gebruikt.

Deze drie zware steenblokken heeft de heer Reitsma van Birdaard, die het Claercamper-terrein afgraaft, ter beschikking gesteld van het bestuur van ‘Frisia Catholica’. Dezer dagen gaan ze naar het Sint-Bonifatiuspark te Dokkum voor een prachtige historische versiering.

Nog kunnen we mededelen, dat er blijkbaar levendige belangstelling bestaat voor het plan, de staties op het Sint-Bonifatiuspark te Dokkum op te bouwen uit stenen van de oude Friese kloosters. Nog weder kwam aanwijzingen binnen van adressen, waar waarschijnlijk van die stenen zitten.

Maar we hebben nog niet de stenen voor 14 staties.

Wie wijst ons nog stenen aan van oude kloosters in Friesland?

Bij voorbaat dank voor elke, ook de kleinste aanwijzing en hulp.

T.B.

 


  1. Published in: Ons Noorden, 2 September 1939 [Frisia Catholica].

 

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2024