Henricus Put

1912

Encyclopedic entry

 

Henricus Put

[1]

Put (Henricus), Ord. S. Crucis, waarschijnlijk geb. te Nijmegen of omstreken, leefde in de 15e eeuw in het kruisheerenklooster te St. Agatha bij Kuik, waar op de bibliotheek nog twee door hem geschreven werken in Hs. bewaard worden: Lectura utilis usus feudorum en Casus legales librorum V Decretalium, suffragia monachorum nuncupati.

Vgl.: C.R. Hermans, Annales Ordinis S. Crucis (’s Hertogenb. 1858) I: 1, 174.

Brandsma.

 


  1. Published in: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek II (1912), c. 1138.

 

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2023