Walterus Peynenborg

1912

Encyclopedic entry

 

Walterus Peynenborg

[1]

Peynenborg (Walterus), Ord. S. Crucis, geb. te Dinther (N.-B.), overl. in hoogen ouderdom 16 Nov. 1773 te Uden, primus academicus van den wijsgeerigen cursus aan de universiteit van Leuven. In 1743 onder den prior Albertus van der Voort verbond hij aan het kruisheerenklooster te Uden een latijnsche school, welke spoedig door een honderd leerlingen bezocht werd. Hij bestuurde de school tot 1748, in welk jaar hij tot prior van het klooster te Uden werd benoemd. Zijn geschilderde beeltenis wordt in het klooster aldaar bewaard.

Vgl.: C.R. Hermans, Annales Ordinis S. Crucis, (’s Hertogenb. 1858) I: 2, 151vv., 175, 209; II, 333 aldaar opgave van andere bronnen ook voor de geschiedenis der latijnsche school.

 

Brandsma.

 


  1. Published in: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek II (1912), c. 1102.

 

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2023