Ferricus van der Putte

1912

Encyclopedic entry

 

Ferricus van der Putte

[1]

Putte (Ferricus van der), alias Puteanus, Ord. S. Crucis, geb. te Venlo, overl. 14 Juni 1393 waarschijnlijk te Hoei (België). Erycius Puteanus rekent hem in zijn Genealogia Puteana (Leuven 1630) tot zijn geslacht. Hij trad in de orde der kruisheeren te Hoei, deed zijn theologische studiën te Parijs, werd daarna procurator en later supprior van het klooster te Hoei en eindelijk 27 Aug. 1382 14de Magister-Generaal der Orde. Reeds te voren was hij herhaaldelijk door den Mag. Gen. afgevaardigd om in zijn plaats de kloosters in Engeland te visiteeren. Door zijn betrekkingen tot verschillende aanzienlijke familiën te Venlo wist hij te bewerken, dat aldaar een klooster der kruisheeren werd gesticht, hij stierf echter, vóór de stichting tot stand kwam (1399–1400).

Vgl.: C.R. Hermans, Annales Ordinis S. Crucis (’s Hertogenb. 1858) I: 1, 85vv.; III, 596vv.

Brandsma.

 


  1. Published in: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek II (1912), c. 1140.

 

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2023