Arnoldus Hertzworms

1912

Encyclopedic entry

 

Arnoldus Hertzworms

[1]

Hertzworms (Arnoldus), Ord. S. Crucis, geb. te Weisweiler, (hertogd. Gulik, Duitschl.), overl. te Venlo 1693, S. Theol. lector, prior in verschillende huizen der kruisheerenorde, de laatste jaren voor zijn dood prior van het klooster te Venlo. Hij is schrijver van de volgende werken: Vacantia sacra etc. (achtdaagsche geestelijke oefeningen ten dienste vooral van de leden der orde en van de priesters van het bisdom Roermond) (Luik 1648); Alter sive novus Joseph etc. (Keulen 1680); Religio S. Crucis etc. (over de kruisheerenorde, geschiedenis, gebeden en overwegingen) (Roerm. [569] 1661 en 1686); Oeffeninghe van devotie ter eere van de Allerh. Dryvuldigheyt ende de M. Maget Maria van Remedie (Roerm. 1663). Dit laatste werkje diende met een daarin opgenomen instructie tot handboekje voor de broederschap der H. Drievuldigheid en O.L. Vrouw van de vrijkooping der slaven uit de macht der Turken, welke broederschap de Kruisheeren in België en Nederland (Venlo, Roermond, land van Kuik) bijzonder hebben verspreid.

Vgl. C.R. Hermans, Annales Ordinis S. Crucis (’s Hertogenb. 1858) I: 2, 112vv. 140; Paquot, Mémoires I, 523; J. Hartzheim, Biblioth. Coloniensis (Keul. 1747) 24.

Brandsma.

 


  1. Published in: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek II (1912), c. 568-569.

 

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2023