Henricus van Keulen

1912

Encyclopedic entry

 

Henricus van Keulen

[1]

Keulen (Henricus van), alias Colonia, Ord. S. Crucis, waarschijnlijk geb. te Keulen, overl. te Maaseyck (België) 1483, waarschijnlijk 17 Aug.; hij trad in de orde der Kruisheeren te St. Agatha bij Kuik waar hij zich o.a. bezig hield met het inbinden van boeken voor de bibliotheek des kloosters; van 1471–76 was hij prior van het klooster Coolen (Kerniel bij Borgloon, België); in 1475 werd hij door den Mag. Gen. Nicolaas van Haarlem en het kap. der Orde met Henricus van Wesel, O.S.Cr. naar Rome afgevaardigd om den jubilee-aflaat te verdienen en aan Paus Sixtus IV de bevestiging van de privilegiën der orde te vragen, hetgeen bij bulle van 27 Mei 1475 werd verleend; 14 Febr. 1476 benoemde dezelfde Mag. Gen. hem tot prior van het klooster te Maastricht, welk ambt hij tot zijn dood vervulde; hij werd te Maaseyck, waar hij na een korte ziekte overleed, bij den ingang van het koor begraven. Hij was begaafd met een buitengewone welsprekendheid en stond bekend als een der voornaamste redenaars der omgeving.

Vgl. C.R. Hermans, Annales Ordinis S. Crucis I: 1, 132, 138; II, 378–384; H.P.A. van Hasselt, ‘Gesch. v. h. klooster d. Kruisheeren te Maasticht’ in

Publ. Limbourg XXXIX (1903) 15, 21, 43, 100.

Brandsma.

 


  1. Published in: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek II (1912), c. 673.

 

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2023