Vruchten van den H. Geest

1938

Encyclopedic entry

 

Vruchten van den H. Geest

[1]


Vruchten van den H. Geest. Kost in den regel, vooral in den beginne, de beoefening der onderscheiden deugden moeite en inspanning, onder inwerking van den H. Geest kan deze zoo volmaakt worden, dat zij den mensch met vreugde vervult. Heerlijk geworden oefeningen van deugd noemt men de v. van den H. Geest. De H. Paulus noemt er negen op: “Liefde, blijdschap en vrede; lankmoedigheid, welwillendheid en goedhartigheid; trouw, zachtmoedigheid en gematigdheid” (Gal. 5.22-23). De H. Thomas noemt dit getal symbolisch en geenszins als volledig bedoeld, hij strekt het uit tot alle handelingen van deugd, waarin de mensch bevrediging en voldoening vindt. ( S. Theol., I-II.70, 2). De diepe zin is, dat het bovennatuurlijke, voortbouwend op het natuurlijke, als de vrucht van de → Gaven van den H. Geest, aanduidt, dat de mensch voor het goede is geschapen en daarin ten slotte vreugde en bevrediging vindt. De hoogste bekroning (nog boven deze v. uit) ligt in de → Zaligheden.

Brandsma.

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XXIII., c. 724. The NCI preserves the typescript.


© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2019