To Father Prior etc – 1 April 1942

Amersfoort, 1 April 1942

Letter to Father Prior etc.

 

Polizeiliches Durchgangslager
Amersfoort

 

Schutzhäftling:
Prof. Dr. Titus Brandsma
Block: 2A No 58.

 

Amersfoort, 1 April 1942[1]

 

Beste Pater Prior enz.

Begin van elke maand mogen we één brief schrijven en zoo kom ik vandaag weer even vertellen, dat, al was de verandering van Scheveningen naar hier groot, ik me hier heel goed heb kunnen aanpassen.

De aanspraak van vele bekenden en de kennismaking met vele anderen zijn een groote tegenstelling met de Scheveningsche eenzaamheid.

Met mijn gezondheid en leeftijd wordt ook hier aardig rekening gehouden, zoodat U daarover geen zorgen behoeft te maken. Er is hier uitgebreider medische verzorging dan in Scheveningen.[2]

Ik zal het ook hier wel uithouden, zoolang het noodig wordt geoordeeld, me hier te houden. Over den duur daarvan is niets te zeggen.

Heel blij was ik met Uw brief van 21 Maart. Het is goed, dat U opnieuw geschreven heeft, want uit Scheveningen heb ik geen brieven nagestuurd gekregen.

Dank P. Provinciaal voor groeten en gebeden namens allen. In geestelijke gemeenschap leef ik van mijn kant met allen mee. Het brevier bid ik nu als de broeders. Ik zou willen vragen, of de 15 Onze Vaders voor de Laudes Vespertinae voor Vespers én Completen gelden, dan wel voor het laatste ook 7 Onze Vaders worden gebeden. Wat is gebruik?

Ik hoop en bid, dat Cyprianus, Pacificus, Ewald, Vitalis en andere zieken spoedig opknappen. Hubertus speciale groeten, geen zorg over mij.

Het briefje van Gatske deed me goed. Ik begrijp heel goed, dat zij voor me bidden en het veel over me hebben. Ik dank allen, ook Henricus en Barbara.

De vervanging van de colleges wilde ik wel gaarne vollediger weten.

Georgius veel succes. Ook Br. Simon en Br. Francus zegen in nieuwen werkkring.

Het bericht over Utilitas heb ik met gemengde gevoelens gelezen. Het was te verwachten. Groeten aan Bodewes.[3]

Het uitstel van de promotie Vos de Wael begrijp ik niet, maar zo is er tegenwoordig meer. Het zal zijn reden wel hebben.[4]

Allen Zalig Paschen. Ik jubel het Alleluja mee, hoor. We gedenken elkaar.

in Chr. uw f. Titus Brandsma.

 


  1. Typescript (NCI Box 26.01.004), 1 page.
  2. See also Titus’ request from Kleve: Letter to the Geman Sicherheitsdienst 12 June 1942.
  3. G.H.J.B. (Gerard) Bodewes, director of De Gelderlander, and later on chairman of Stichting Titus Brandsma Gedachteniskapel. Probably the message about Utilitas referred to the issue of the disciplinary measures against the Gelderlander in February-March, which had the result that this newspaper could no longer be published.
  4. The date of the PhD-defence of the priest G.E.M.(Gerard) Vos de Wael (1894-1952), named De mystica theologia van Dionysius Mysticus in de werken van Dionysius Carthusianus, was first settled on 10 February 1942, but changed to 22 May 1942 (Promotor: J. Kors o.p. instead of Titus Brandsma).

© Nederlandse Karmelprovincie

Published: Titus Brandsma Instituut 2020