Thomas van Gouda

1912

Encyclopedic entry

 

Thomas van Gouda

[1]

Gouda (Thomas van), Ord. S. Crucis, waarschijnlijk geb. te Gouda of omstreken, overl. 12 Dec. 1537 te Luik, begraven te Hoei (België) in het koor der kruisheerenkerk; na eerst herhaaldelijk te zijn afgevaardigd tot visitatie der kloosters in de Nederlanden, Duitschland, Engeland en Frankrijk werd hij in 1528 provinciaal-overste der fransche ordesprovincie; eindelijk sinds 13 Nov. 1529 de 30ste magister-generaal der Orde.

Vgl.: C.R. Hermans, Annales Ordinis S. Crucis (’s Hertogenb. 1858) I: 2, 13–17; III. 24–27; H.P.A. van Hasselt, ‘Gesch. v.h. klooster der Kruisheeren te Maastricht’ in Publ. de Limbourg XXXIX (1903) 22, 121.

Brandsma.

 


  1. Published in: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek II (1912), c. 488.

 

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2023