Nicolaas van Haarlem

1912

Encyclopedic entry

 

Nicolaas van Haarlem

[1]

Haarlem (Nicolaas van), Ord. S. Crucis, waarschijnlijk geb. te Haarlem of omstreken, overl. 1 Nov. 1482 te Keulen, waar hij ook in de orde der Kruisheeren trad en een tijdlang in het kruisheerenklooster hoogleeraar was in de godgeleerdheid; in 1462 eerste prior van het kruisheerenklooster te Hoorn (waar in 1461 de Tertiarissen van het klooster St. Pieter tot de orde der Kruisheeren overgingen en tot het kapittel in 1462 voorloopig nog bestuurd werden door een rector p. Joannes Blasius); in die hoedanigheid bouwer der kloosterkerk aldaar; sinds 21 Sept. 1473 24ste magister-generaal der orde; als zoodanig bijzonder bevorderaar der studie, waarin hij een middel zag om de Orde een bestendigen bloei te verzekeren; hij beval derhalve geschikte studenten naar de universiteiten van Leuven, Parijs, Toulouse enz. te zenden. Onder zijn bestuur valt de stichting der nederlandsche kruisheerenkloosters te Woudrichem en St. Annaland. Te Woudrichem, gesticht in 1474, was eerste prior p. Gysbertus Toerlinck uit het klooster van ’s Hertogenbosch, overl. 3 Sept. 1500, te St. Annaland, gesticht 1480–1481, was eerste prior of rector, naar het schijnt p. [538] Cornelius Gerbrandi, in 1492 met Gerbrand Engelsz, (kol. 439) e.a. naar Engeland afgevaardigd ter hervorming van het klooster te Londen.

Vgl. C.R. Hermans, Annales Ordinis S. Crucis, (’s Hertogenbosch 1858) I: 1, 119, 133vv., 146; I: 2, 3 vv; II, 191, 195, 198, 372, aldaar ook nog eenige bijzonderheden over de genoemde kloosters; Velius, Chronyck van Hoorn 76; S. Drost, ‘Geschiedk. Overz. v. h. Kruisheerenklooster te Hoorn’ in Geschiedk. Bladen II (1906) 177 waar echter ten onrechte zijn dood gesteld wordt in 1494.

Brandsma.

 


  1. Published in: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek II (1912), c. 537-538.

 

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2023