Drie Groote Mystieken

1919 Article Drie Groote Mystieken [1] Ontkennen, dat er in onze dagen een strooming naar mystiek bestaat, zou in strijd zijn met duidelijk waarneembare feiten,Read More

Hare Kinderen

1922 Article   Hare Kinderen Door P. Dr. Titus Brandsma, Ord Carm. Oss.[1]   De roem eener moeder zijn hare kinderen. Groot is de H.Read More

Teresia van Jezus (Avila)

1938 Encyclopedic entry   Teresia van Jezus (Avila) [1] Teresa van Jesus, 1⁰ (ook: T. van Avila ) Heilige, hervormster der Carmelieten-orde (zie plaat; vergelijkRead More

Mystiek en Pseudo-mystiek

1929 Speech   Mystiek en Pseudo-Mystiek Rede gehouden voor de R.K. Artsenvereeniging 9-11-’29 door Prof. Dr. Titus Brandsma, O.Carm.[1] ‘t Is feest voor U vandaagRead More

Inwendig gebed

1910 Review   Review[1] Beoefening van het Inwendig Gebed en van de Volmaaktheid volgens de H. Theresia en den H. Joannes van het Kruis, doorRead More