Michael van Testelt

1912

Encyclopedic entry

 

Michael van Testelt

[1]

Testelt (Michael van), Ord. S. Crucis, waarschijnlijk geb. te Testelt bij Aarschot (België), overl. einde Nov. 1458 te Maastricht; hij trad in de orde der Kruisheeren te Namen, waar hij van 1426 tot 1429 prior des kloosters was en ook in 1436 vertoefde, toen hij benoemd werd tot rector van een nieuwe stichting te Maastricht; in 1438 was het noodige verlof daartoe aanwezig en kort daarop werd met den bouw van kerk en klooster begonnen; het volgend jaar richtte hij aldaar met goedvinden van den mag. gen. Henricus van Nijmegen de Broederschap van het H. Kruis op, welke zich ten doel stelde de Kruisheeren in den bouw en het onderhoud van kerk en klooster bij te staan. Eerst rector werd hij later tot eersten prior aldaar aangesteld. Hij wordt geroemd als een voortreffelijk kanselredenaar, “habens gratiam verbi in sermocinando non modicam” en schijnt veel gepreekt te hebben in Brabant, vooral te Lier, Diest, Aarschot en omstreken. In 1458 werd hij te Lier door de koorts overvallen en kwam hij 1 Juli doodziek te Maastricht terug, waar hij “fer. VI infra Oct. Praes. B.M.V.” overleed.

Vgl. H.P.A. van Hasselt, O.S.Cr., ‘Gesch. v. h. klooster d. Kruisheeren te Maastricht’ in Publ. [1421] Limbourg XXXIX (1903) 13, 16, 42, 93, 131; C.R. Hermans, Annales Ordinis S. Crucis (’s Hertogenb. 1858), I: 1, 109vv.; II, 260.

Brandsma.

 


  1. Published in: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek II (1912), c. 1420-1421.

 

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2023