Joannes Reinders

1911

Encyclopedic entry

 

Joannes Reinders

[1]

Reinders (Joannes) alias Reiners, ord. S. Crucis, geb. te Maaseyck (België), overl. 1 Nov. 1741 te Maastricht, begraven te Hoei (België), legde zijn beloften af in het kruisheerenklooster te Roermond, behaalde aan de leuvensche universiteit den graad van licentiaat in de godgeleerdheid, was hoogleeraar in de wijsbegeerte en godgeleerdheid eerst in Roermond, later te Hoei, was nog prior van het kruisheerenklooster in Tecklenburg en prior en pastoor te Wegberg (Duitschl.) totdat hij 19 Juli 1735 tot 46sten magister-generaal der orde werd gekozen; in die hoedanigheid toonde hij zich een bijzonderen bevorderaar van de studie; zijn geschilderde beeltenis wordt bewaard in de pastorie te Wegberg en in de kruisheerenkloosters van Maaseyck en St. Agatha bij Kuik.

Vgl: C.R. Hermans, Annales Ordinis S. Crucis (’s Hertogenb. 1858) I: 2, 124vv. 140, 201; II, 465; III, 445–453, 593.

Brandsma.

 


  1. Published in: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek I (1911), c. 1432.

 

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2023