Henricus van Nijmegen

1911

Encyclopedic entry

 

Henricus van Nijmegen

[1]

Nijmegen (Henricus van), ord. S. Crucis, waarschijnlijk geb. te Nijmegen of omstreken, overl. 3 Dec. (of 3 Kal. Dec. = 29 Nov.) 1451 te Hoei (België), gedurende 7 jaar pastoor der St. Martinusparochie te Luik, aldaar ingetreden in de orde van het H. Kruis, later prior van het kruisheerenklooster te Parijs, sinds 9 Mei 1433 20ste magister-generaal der Orde; onder zijn bestuur valt de stichting der nederlandsche kruisheerenkloosters te Maastricht (1436–1438) en te Schiedam (1443–1445).

Zie: C.R. Hermans, Annales Ordinis S. Crucis (’s Hertogenb. 1858) I: 1, 104vv.; II, 89vv. 101, 252vv. 464, 547; H.P.A. v. Hasselt, Gesch. v. h. klooster d. Kruisheeren te Maastricht (Maastr. 1903) 119, 129, 131, 134.

Brandsma.

 


  1. Published in: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek I (1911), c. 1390.

 

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2023