Henricus van Deventer

1912

Encyclopedic entry

 

Henricus van Deventer

[1]

Deventer (Henricus van), a Daventria, Ord. S. Crucis, waarschijnlijk geb. te Deventer of omstreken, overl. te Hoei (België) 23 Mei 1539, was een tijdlang Provinciaal Overste der Kruisheerenorde in Friesland en Westphalen, sinds 24 Mrt. 1538 de 31ste Magister-Generaal der Orde.

Vgl.: C.R. Hermans, Annales Ordinis S. Crucis (’s Hertogenb. 1858) I: 2, 17, 19.

Brandsma.

 


  1. Published in: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek II (1912), c. 389.

 

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2023