Gerbrandus Engelsz.

1912

Encyclopedic entry

 

Gerbrandus Engelsz.

[1]

Engelsz. (Gerbrandus), alias Angeli, Ord. S. Crucis, geb. te Sneek, overl. 8 Oct. 1500 te Parijs en aldaar in de (thans gesloopte) Kruisheerenkerk begraven; hij trad in de orde der Kruisheeren te Sneek en was van 1473 tot 1494 prior van het Kruisheerenklooster te Hoorn; in 1493 werd hij naar Engeland afgevaardigd om de hervormde regeltucht in te voeren in het klooster te Londen; 2 Febr. 1494 trad hij op als 26ste magister-generaal der orde; hij stond in hoog aanzien bij koning Karel VIII van Frankrijk.

Vgl.: C.R. Hermans, Annales Ord. S. Crucis (’s Hertogenb. 1858) I: 1, 119, 154vv.; II 437–443, 458; III, 587; S. Drost, ‘Geschiedk. Overz. v.h. Kruisheerenkl. te Hoorn’ in Geschiedkundige Bladen II (1906) 177.

Brandsma.

 


  1. Published in: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek II (1912), c. 439.

 

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2023