23 en 24 Jan. Studiedagen

1940

Notes

 

23 en 24 Jan. Studiedagen

[1]

24

Byzantijnsche Liturgie

Muziek (Paters Augustijnen)

Concelebratie P. Capucijnen, Paters Benedictijnen P. Redempt. enz.

Nederlandsche Orientalisten

onder leiding van Raad van Voorlichting

Dinsdag 23 10 ½ uur Inleiding

Voorzitter H. van Keulen[2]

P. Dr. Borromeus[3]. Het Hereenigingswerk in de Slavische landen.

4 uur Het Hereenigingswerk in de Balkan. Oost Azie en Egypte.

8 uur Muziek Prof Mulders.

Herdenking van het 5de eeuwfeest van het Concilie van Florence. [2]

Woensdag [24] 9 uur Byzantijnsche Liturgie

11 uur Prof. Brandsma. Hereenigingswerk onder de Armeniers en de Syro-Malabaren[4]

4 uur Pater van Keulen. Hereenigingswerk voor en onder de Oosterlingen in het Westen.

Sluiting (door een der illustre gasten)

25 gld honorarium

tentoonstelling (P. Wijnhoven [5])

Aula-lezing 23 Jan 8 uur, zang Augustijnen.

Boekjes voor de Mis.


  1. Notes for a program for a small Congres for the Apostolate of Reunification. Manuscript (NCI OP94-12), two small notebook-papers, undated. Added on the manuscript: ‘1938’, but the program refers to the study days of 23-24 Januari 1940. See also: Newspaper ‘Sancta Maria’, 25 Januari 1940.
  2. H. van Keulen C.Ss.R. (1868-1946)
  3. P. dr. Borromeus van Meerveldhoven O.Min.Cap.
  4. See: Armeniërs, Syro-Malabaren en Malankaren
  5. Fr. F. Wijnhoven AA (1893-1971)

© Nederlandse Provincie Karmelieten.

Published: Titus Brandsma Instituut 2021