Voor de Russen

1931

Article

Voor de Russen

[1]

Studenten, U heeft het reeds vernomen: er komen hier 35 Russische réfugies, studenten aan de Universiteit van Leuven, jongemannen uit vooraanstaande families van het oude Rusland, om hun godsdienst, hun maatschappelijke gevoelens, hun geboorte uit het vaderland uitgeweken of verjaagd.

Zij verheugen zich er over, dat zij een gelegenheid hebben gekregen om naar Nijmegen te komen.

Men heeft hun gezegd en verzekerd, dat zij er van harte welkom zouden zijn, dat het een paar mooie dagen voor hen zouden worden.

Zij beschouwen het als een feest van nieuwe verbroedering.

In België zijn ze met open armen ontvangen en hebben ze onder de 4000 Leuvensche studenten de algemeene sympathie.

Nu hopen ze ook onder de Nijmeegsche studenten met open armen te worden ontvangen en ook bij hen sympathie te verwerven.

Zij komen aan het Corps-gebouw en een goede ontvangst is hun daar verzekerd, dat spreekt vanzelf.

Maar daar kan het niet bij blijven.

De eigenlijke begroeting en ontmoeting heeft plaats in ‘De Vereeniging’, waar zij Zaterdag-avond 8,15 een uitvoering zullen geven van Russische muziek, zang en dans en onder de pauze ook gelegenheid zal zijn met hen kennis te maken.

De Nijmeegsche Burgerij zal daar niet ontbreken, we mogen verwachten, dat velen uit de stad, door sympathie voor deze Russen geleid, deze uitvoering zullen bijwonen.

Maar de studenten mogen toch zeker niet ontbreken.

Mag ik een beroep op U doen.

De Praeses van den Senaat en de Moderator der Studenten-vereeniging hebben zitting willen nemen in een Comité van ontvangst onder presidium van Prof. J. Dagens.

Een groep studenten heeft zich bereid verklaard, eensdeels voor logies te zorgen, anderdeels de gasten te vergezellen en te geleiden bij hun bezoek aan de stad.

Maar nu zou ik de vele anderen nog willen vragen, in grooten getale op te komen om den Russen Zaterdag-avond te laten zien, dat de Nijmeegsche studenten met hen meeleven.

Vivant fratres exules.

Zing hun een hartelijk ‘Io vivat’ tegen.

P. Titus Brandsma, O.Carm.

 


  1. Published as a supplement (‘Nagekomen bericht (Ongecorrigeerd)’), to: Vox Carolina, Nijmeegsch Studenten Weekblad ,Vol. IV-25, 8 May 1931. See: NCI OP44.1.

 

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2024