Paz e Amor à Paz

Portuguese translation of ‘Vrede en vredelievendheid‘ by Bruno C. Schröder Paz e Amor à Paz [1] Autoridades civis e espirituais altamente respeitadas da cidade deRead More

Paz y amor a la paz

Spanish translation of ‘Vrede en vredelievendheid‘ by Miguel Norbert Ubarri, T.Carm.   Vrede en vredelievendheid – ´Paz y amor a la paz´ Discurso impartido enRead More

Mystiek in Nederland

undated (Radio?) Speech   MR. Mystiek in Nederland [1] Ik mag dan spreken over ‘Mystiek in Nederland’, trachten U een overzicht te geven – hetRead More

Dierenbescherming

1936 Speech   Dierenbescherming in het schoolprogram [1] De een heeft meer gevoel voor orde en schoonheid dan de ander. Maar van de orde enRead More

Heldhaftigheid

1935 Speech   Heldhaftigheid [1] Men zegt, dat wij leven in een grooten tijd, een tijd van groote mannen en vrouwen, een tijd van grooteRead More

Vrede en vredelievendheid

1931 Speech   Vrede en Vredelievendheid Rede gehouden te Deventer in de Bergkerk 11 Nov. 1931.[1]   Hooggeeerde wereldlijke en geestelijke autoriteiten der stad Deventer,[2]Read More

Godsbegrip

1932 Speech   Godsbegrip [1] Mijne Heeren, Bestuurderen der Sint-Radboud-Stichting, Curatoren, Professoren, Lectoren en Assistenten dezer Universiteit, Dames en Heeren Studenten en Gij allen, dieRead More