Opleiding voor Journalisten

undated memorandum   Opleiding voor journalisten [1] De opleiding moet een algemeen karakter dragen en niet gaan specialiseeren. Daarvoor is het aantal deelnemers te kleinRead More

De onderwijskwestie

1908 Article De onderwijskwestie [1] Zooals alle landen, het een na het ander, heeft thans ook Italië een binnenlandschen strijd om het karakter van hetRead More

Coëducatie

± 1920 Manuscript   MR Coëducatie [1] Er zijn er nog steeds, die daarin het ideaal zien, nog meerderen, die er heel weinig voor voelenRead More

Wat het Lyceum waarborgt

1935 Article   Wat het Lyceum waarborgt [1]   De Twentsche Katholieken hadden begrepen en het ook luide uitgesproken; zij mochten niet langer dulden, datRead More

Een opleiding voor Journalisten

1938 Speech   Een opleiding voor Journalisten Inleiding op een buitengewone Algemeene Vergadering van de R.K. Journalisten-vereeniging op 20 Februari 1938 te Utrecht.[1] Een voordrachtRead More

Dierenbescherming

1936 Speech   Dierenbescherming in het schoolprogram [1] De een heeft meer gevoel voor orde en schoonheid dan de ander. Maar van de orde enRead More