De H. Cyrillus

1937 Article   De H. Cyrillus [1] De derde Prior-Generaal der Orde, wiens bestuur slechts kort is geweest, maar van de grootste beteekenis, omdat onderRead More

De H. Cyrillus

1920 Article   De H. Cyrillus Door P. Dr. Titus Brandsma, Ord. Carm., Oss.[1] Hij is de man der vrome beschouwing, wien God een hoogereRead More