Op het feest der H. Drievuldigheid

undated

notes for a sermon

 

Op het Feest der H. Drievuldigheid

[1]

Gebed en beschouwing het voornaamste onzer roeping.

Vereeniging met God en de beschouwing van zijn wezen en zijn werken. Verheffing van ons hart tot God. Conversatio in coelis.[2] Gemeenschap der Heiligen. Engel Rafael bij Tobias: op aarde, maar tegelijk in den Hemel voor den troon van God. Geen quietisme, maar de beschouwing Gods verbinden met het werkende leven. Door den H. Thomas beschouwd als de meest volmaakte vorm van leven voor den mensch. In de beschouwing Gods de kracht putten om zoo volmaakt mogelijk als mensch te leven en aan de inzichten van God te beantwoorden. Zijn beeld zien in de Godheid.

Zichzelven in God opzoeken. Gods beeld en gelijkenis.

Draagt God in uwe harten. Wij zullen komen en onze verblijfplaats bij hem kiezen.Mane nobiscum Domine, quoniam advesperascit et inclinata est jam dies.[3] H. Eucharistie onderpand van onze vereeniging met God, maar niet te eng te nemen.

Philippe, qui videt me, videt et Patrem.[4] Si enim non abiero, Paraclitus non veniet ad vos.[5] Ille vos docebit omnia et suggeret vobis quaecumque dixero vobis.[6]

Jezus leerde ons bidden: Onze Vader, die in de Hemelen zijt.

Schepping, instandhouding, verlossing, genade.

Maria Dochter van God den Vader, Moeder van God den Zoon, Bruid van God den H. Geest. Wij, kinderen, broeders van Maria. Met haar tot God en voor Gods troon.


  1. Typescript, undated. NCI TBA OP089.038.
  2. Phil 3:20.
  3. Luke 24:29.
  4. John 14:9.
  5. John 16:9.
  6. John 14:26.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2020