Joannes van Merten

1912

Encyclopedic entry

 

Joannes van Merten

[1]

Merten (Joannes van), alias Martini en Martonius, Ord. S. Crucis, overl. 12 Febr. (volgens anderen 12 Aug.) 1415 te Asperen (Z.-H.) en aldaar in de kruisheerenkerk voor het altaar [902] van O.L. Vrouw begraven; hij trad te Asperen in de orde der Kruisheeren en was er prior, toen hij 27 Febr. 1411 gekozen werd tot 18den magister-generaal der Orde. In die hoedanigheid zette hij met kracht de door zijn voorganger Libertus Janssen (kol. 632) begonnen hervorming der Orde door en riep daartoe zelfs de hulp in van den door hem waarschijnlijk als wettig erkenden tegenpaus Joannes XXIII, die hem verlof gaf de hulp der wereldsche macht te vragen; hij ontving die ook in 1413 van Frederik, keurbisschop van Keulen.

Vgl.: C.R. Hermans, Annales Ordinis S. Crucis (’s Hertogenbosch 1858) I: 1, 66, 97vv.; II, 207vv.

Brandsma.

 


  1. Published in: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek II (1912), c. 901-902.

 

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2023