De Drie Madonna’s der Hereeniging

Undated

Notes for a speech

 

De Drie Madonna’s der Hereeniging

[1]

Ad Iesum per Mariam.

Hereeniging op geen anderen grondslag dan waarop de vereeniging leefde en bloeide. Eenheid in God en door God. Gemeenschap der Heiligen, waarvan Christus het hoofd is. Vereeniging met Christus in de H. Communie. De bede om eenheid bij de eerste H.Communie der Apostelen. Als wij communiceeren, Christus omvangen als het onderpand der eenheid, moet Christus in ons leven met de gevoelens welke zijn hart vervullen.

Op de H.Landstichting de mooie zinrijke schildering van Piet Gerrits, waarbij wij Maria op den achtergrond zien verschijnen.[2] Maria, die ons Christus gaf. De middelares. Ad Iesum per Mariam. Koningin der Apostelen. Kenmerk van het ware Christendom, dat er de godsvrucht tot Maria bloeit. Dan is Christus ons nabij.

Geen Apostolaat der Hereeniging denkbaar zonder groote en innige godsvrucht tot Maria. Maria stond onder het kruis des Heeren. Maria in de Opperzaal bij het ontvangen van den H. Geest. De Apostelen eensgezind in gebed vereenigd met Maria. Maria, die zich verheugt over de eenheid harer kinderen in Christus, die treuren moet over hun scheiding en scheuring, die onze hoop is om hen weder te vereenigen.

De vreugde van Maria over de eenheid.

De droefheid van Maria over de scheuring.

De hulp van Maria en bijstand ter hereeniging.

Drievoudig aspect, waaronder wij Maria in dit Apostolaat moeten beschouwen.


  1. Notes for a speech. Typescript (OP94-2), 1 page, undated.
  2. Titus Brandsma probably refers tot the painting in the absis of the Gerardus Majellakerk. See: Piet Gerrits.nl.

© Nederlandse Provincie Karmelieten.

Published: Titus Brandsma Instituut 2021