Geestelijke verlatenheid

1938 Encyclopedic entry   Geestelijke verlatenheid [1] Verlatenheid, geestelijke. Een zeer gewoon verschijnsel in het geestelijk leven is, dat tijden van innige blijde godsvrucht wordenRead More