Scintilla animae

undated study   Scintilla animae – Het vonkje der Ziel [1] Sterk leefde in de mystieken de overtuiging, dat God in ons woont als onzeRead More

Het Vonkje der Ziel

1927 Article   Het Vonkje der Ziel door Prof. Dr. Titus Brandsma, O.Carm. Hoogleeraar aan de Keizer Karel-Universiteit te Nijmegen.[1] Als de groote mysticus RuusbroecRead More

Vonk der Ziel

1938 Encyclopedic entry   Vonk der Ziel [1] Vonk der ziel. God houdt als Schepper den mensch al den tijd van zijn bestaan in stand.Read More